PS3?

Nov 16, 2009 at 2:58 PM

Det hade ju varit fantastiskt om detta program även kunde användas på playstation 3.

Deras playkanaler funkar sissådär just nu på ps3, så där finns en riktigt efterfrågan för att ordna detta.

Nov 16, 2009 at 4:44 PM

Tyvärr, det kommer inte att hända.